top of page

Databáze magnetické deklinace a grivace pro účely tvorby mapy pro orientační běh

Pro správnou orientaci mapy OB po mapování v terénu jsou potřeba dva úhly. Prvním je magnetická deklinace, která umožňuje mapové dílo orientované k magnetickému severu natočit vůči geografickému severu. Druhým úhlem (často automaticky zavedeno v software pro OB) je meridiánová konvergence, která umožňuje mapové dílo napojit na dostupná kartografická zobrazení mapových podkladů. Součet obou úhlů se nazývá grivace (spojení slov “grid” (magnetic) “variation” = grivation).

Tyto stránky poskytují hodnoty magnetické deklinace a celkové grivace pro kartografická zobrazení používaná na území ČR a Slovenska (S-JTSK, UTM). Data jsou spočtena pro nejnovější mezinárodní geomagnetický referenční rámec (IGRF-13).

 • Vstupní data: IGRF-13

       (https://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/coeffs/igrf13coeffs.txt)

 • Časový krok 1 den

 • Magnetická deklinace a grivace (S-JTSK, UTM33 a UTM34 pro východ ČR a S-JTSK a UTM34 pro Slovensko)

 • Užití: vizuální (izočáry s konstantním dekadickým rozestupem pro snadné čtení) nebo numerické (rastrovaná data v ASCII souborech vhodná pro interpolaci)

 • Použitá znaménková konvence: hodnota meridiánové konvergence je pro UTM záporná na západ od středního poledníku.

 • Kontakt (sebera@asu.cas.cz, http://planets.asu.cas.cz/index.php/outreach/grivace)

Download (MM-DD-YYYY_grivace.zip pro konkrétní rok a den)

                      Česko                                                             Slovensko

2020   2021   2022   2023   2024                     2020   2021   2022   2023   2024

Ukázka pro 01. 03. 2020:

 

 

Řazení sloupců v ASCII .txt souboru (obsahuje data v gridu o 88x211 bodech):

 1. zeměpisná (elipsoidická) šířka vzhledem k elipsoidu WGS-84

 2. zeměpisná délka

 3. magnetická deklinace

 4. grivace pro S-JTSK

 5. grivace pro UTM33

 6. grivace pro UTM34

01-03-2020_cz_grivace_JTSK.jpg
bottom of page